VISàVISCoach Harmina Visser laat de cliënt als verhalenverteller aan het woord: hij of zij mag letterlijk ‘even op verhaal komen’. Vanuit de dialoog ontstaat een bewustwordingsproces waarin gaandeweg patronen of thema’s zichtbaar worden die stimulerend dan wel belemmerend werken. De gecoachte gaat vanuit een ander perspectief naar zichzelf kijken en leert zijn dieperliggende motivaties kennen om blokkades of belemmeringen om te zetten in kracht, uitdagingen en perspectieven.

Wij maken gebruik van de expertise van VISàVIS bij:
  • loopbaandilemma’s 
  • de noodzaak tot meer zelfmanagement en zelfsturing;
  • het verkrijgen van inzicht in conflicterende belangen tussen individu en organisatie;
  • disfunctioneren, b.v. bij burnout, zelfoverschatting, onbalans tussen werk en privé;
  • het onderzoeken van persoonlijke ontwikkelpunten of ondersteuningsbehoefte;

Voor meer informatie over VISàVIS: www.vis-a-vis.nl< terug