Boek “Rotsvast in de rimboe”

Het boek “Rotsvast in de rimboe” is gebaseerd op de columns van Chris in de Leeuwarder Courant. Hierin presenteert Chris zijn visie op onder meer leiderschap en leiderschappelijke(!) dwalingen, het moderne commissariaat, hufterig gedrag en ieders eigen verantwoordelijkheid voor een loopbaan of een aan de maatschappij bijdragend leven. 


Zoals de lezer van Chris gewend is, is zijn humor en zelfrelativering nooit vèr weg. 
 
Op initiatief van twee jonge journalistes van de Leeuwarder Courant werd Chris  gevraagd columns te schrijven over het gedrag van medewerkers en hun managers op de werkvloer. In eerste instantie gericht op taboes: hilarische toestanden en onderlinge hufterigheid. Wat doe je wel? Wat doe je gewoon niet? Later kwam de focus meer te liggen op het gedrag van managers en beleidsbepalers. Hoe hardleers onze managers en bestuurders in de praktijk zijn bewijzen de levensechte voorbeelden die in dit boek aan de orde komen. Wat mogen we ze kwalijk nemen en …. wat hebben we er zelf aan gedaan om zaken beter te laten verlopen? Hoe hardleers zijn we eigenlijk zelf?
 
Een flink aantal columns is geschreven naar aanleiding  van concrete gebeurtenissen. Daar kwam veel positief commentaar op. De lezers leefden mee! Ze reageerden met een grote persoonlijke betrokkenheid; hoewel niet altijd met de schrijver eens. Dit boek gaat kortweg over hoe managers, medewerkers en toezichthouders met een rotsvast vertrouwen in eigen kunnen proberen te overleven in de rimboe van het dagelijks werk.
Dit boek is gebaseerd op een selectie uit de columns die tussen juni 2012 en juli 2015 in de Leeuwarder Courant zijn verschenen in het Economiekatern.
 
Voor meer informatie….
Rotsvast in de Rimboe, over mensen, motivaties en misverstanden; 
 
Uitgeverij Louise, ISBN 9 789491 536410< terug