Columns Tour

Van columns naar een dagdeel voor intervisie

Een boek is pas een verhalenboek als het ook verteld kan worden. De inhoud van zijn boek “Rotsvast in de rimboe” is grotendeels gebaseerd op de vragen van lezers van zijn columns of degenen die Chris op een andere manier benaderden met een thema. Achter iedere column zit wel een verhaal of minstens een gebeurtenis die de aandacht vroeg. Verhalen die zich ook mooi laten vertellen en altijd een reactie zullen uitlokken. Soms heel feitelijk en vaak diep doorvoeld. Het delen van verhalen werkt stimulerend. Je zou het als een speelse vorm van intervisie kunnen zien! Chris deelt zijn verhalen graag!


 
De CMMC Columns Tour biedt een open ontmoeting aan rondom de aangereikte thema’s in het boek en de daarmee verbonden maatschappelijke discussies. Zowel serieus als met de nodige (zelf)relativering komen op kleurrijke wijze onderwerpen aan bod als modern leiderschap en de huidige trend om arbeid en maatschappelijk bewustzijn vooral als “kosten” te willen zien.  Natuurlijk staat de ontwikkeling van het moderne commissariaat op de agenda. Er komen hilarische momenten voorbij als het gaat om cultuurdwalingen tijdens fusies en reorganisaties. 
 
Vanzelfsprekend zal er aandacht zijn voor de matig functionerende arbeidsmarkt voor mensen mét ervaring en de krachtige opmars van ZZP-ers. Een voorbeeld van moedige mensen die op eigen kracht proberen hun leven zo goed mogelijk op de rit te krijgen en te houden door heel bewust “zelf” te investeren in het “leven lang leren”. Er wachten de ZZP-er echter de nodige voetangels en klemmen.
Chris zal op mild provocatieve wijze de draak steken met narcisme, arrogantie en berekenend minimalisme. Hij put daarbij uit een grote ervaring als crisisinterventor en coach. Hij zal zeker ook zijn eigen bestuurlijke ervaringen met vallen en opstaan inbrengen. Hij deelt deze graag met de deelnemers en is op voorhand geïnteresseerd in hun persoonlijke ervaringen!

De ontmoeting kan als ochtend-, middag- of avondprogramma vorm gegeven worden. De inhoud kan maatwerk worden aangepast aan de deelnemers. De Columns Tour is bij uitstek geschikt voor individuen en teams die graag actief bijdragen aan beter functionerende organisaties en mensen  in een dynamische samenleving.

Raden van Commissarissen, directie- en managementteams zijn zeer welkom. Alsmede netwerkclubs en bijeenkomsten met een open samenstelling.
Arrangementen met of zonder boek, al dan niet gegoten in een interactieve setting of in de vorm van intervisie zijn vanzelfsprekend mogelijk.

Voor verzoeken, boekingen en nadere informatie 06 5386 8828 of via cbmulder@cmmc.nl.