Toegankelijkheid

Elke haven is bereikbaar door haar lichtbakens, weer of geen weer. Tegelijkertijd zal de haven er op moeten vertrouwen dat de zeiler haar signalen oppikt. En de zeiler zijn boot de veilige haven in weet te loodsen.

Ook Chris zendt signalen uit waardoor je hem makkelijk kunt benaderen. Hierbij is een vanzelfsprekendheid aanwezig in je contact met hem. Door zijn oprechtheid en interesse ‘ont’moeten jullie elkaar. Is er sprake van een gelijkwaardige verbinding tussen jullie met wederzijds respect.