M - Managementconsultant

  • Advisering met betrekking tot de gewenste verandering van visie, doelen èn van de organisatie
  • Strategische dialogen
  • Advisering en begeleiding van directie, RvB, RvC
  • Innovatiemanagement
  • Third party assessments< terug